Menu

Indmeldelse i Tuse Næs boldklub

Kontingentbetaling ved indmeldelse

Når du melder dig ind i Tuse Næs boldklub  skal du betale en kontingentet online ved indmeldelsen. 

I Tuse Næs boldklub betaler medlemmerne ved helårlig kontingent den 1. april og for Herre senior med havlårlig kontingent 1. april og 1. august

Kontingtent sats for indmeldelse vil ændre sig efter hvad tidspunkt på året indmeldelsen sker. dette gælder ikke ved halvårlig kontingent

Måned Rabat i %
Januar 100%
Februar 100%
Marts 100%
April 100%
Maj 0%
Juni 0%
Juli 0%
August 50%
September 50%
Oktober 50%
November 100%
December 100%
Luk